Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju


Vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin d.o.o. koristi vodu iz 5 (pet) izvora koji su uključeni u monitoring i to:

  • monitoring Hrvatskih voda- Kožljak, Mutvica, Kokoti Sv.Anton
  • monitoring 
  • prema ugovoru između Vodovoda Labin d.o.o. i Zavoda za javno zdravstvo (ZZJZ) Istarske županije → svi navedeni izvori.