Zaključci sa sjednica Skupštine Društva

I. Na 3. sjednici održanoj 27.11.2017. godine razmatran je Nacrt Plana poslovanja za 2018. godinu. Nakon rasprave donesen je zaključak da jedinice lokalne samouprave do 05.12.2017. godine mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt kako bi se na slijedećoj sjednici Skupštine Društva Plan poslovanja za 2018. godinu donio.