Zaključci sa sjednica Nadzornog odbora Društva

I. Na 6. sjednici koja je održana 22.11.2017. godine novoizabrani članovi Nadzornog odbora donijeli su Odluku o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Za predsjednika je izabran Nenad Boršić, a za zamjenika predsjednika Ivica Peričić.

Vezani dokumenti

Tip Naziv Veličina
Zaključci sa sjednica nadzornog odbora 117 kB