Svjetski dan voda 2019

DAN VODA 2019.

U svijetu se 22. ožujka obilježava Dan voda.

Opća skupština Ujedinjenih naroda je rezolucijom od 22. veljače 1993. g. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan , diljem svijeta , posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, ali i a sve veću ugroženost budući da su zalihe ograničene,  a voda je  neophodna za život.

Danas još uvijek milijarde ljudi žive bez pitke vode u svojim domovima, školama, na radnim mjestima, poljoprivrednim dobrima i tvornicama.

Marginalizirane skupine ljudi kao što su žene, djeca, izbjeglice, invalidne osobe, autohtono stanovništvo i mnogi drugi, često su izostavljeni i diskriminirani u pokušaju pristupa i korištenja neophodno potrebne vode.

Iz toga razloga se ovogodišnji slogan „ VODA ZA SVE- NE IZOSTAVLJAJUĆI NIKOGA“ posvećuje rješavanju kriza i razloga zbog kojih toliko ljudi u svijetu još uvijek nema pristup korištenju neophodno potrebne vode za život i životne potrebe.

Novo desetljeće  2018. -  2028. započinje sa programom koji se sastoji od 17 novih globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainble Development Goals . SDGs), a među njima i  Cilj 6. – osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve, ne izostavljajući nikoga bez obzira na rasu, spol, dob, religiju, zdravstveni, ekonomski ili socijalni status ili neku drugu vrstu diskriminacije.

Prema cilju broj 6. Agende o održivom razvoju do 2030. godine treba se osigurati dostupnost vode i njezin održivi razvoj za sve ljude.

Da se nikoga ne ostavi iza sebe, treba se usredotočiti na uključivanje ljudi koji su marginalizirani ili izostavljeni. Vodne usluge moraju zadovoljiti potrebe marginaliziranih skupina i njihov glas mora se čuti u procesima donošenja odluka. U pravnim okvirima moraju priznati pravo na vodu za sve ljude, a dostatno financiranje mora biti pravedno i učinkovito usmjereno na one kojima je to najpotrebnije.

Bilo gdje da se nalazili voda je temeljno ljudsko pravo i svakome bi trebala biti dostupna.

 

Izvor podataka: www.worldwaterday.org.