Svjetski dan voda


DAN VODA 2018.

Svjetski dan voda , 22. ožujka svake godine, usmjerava pozornost na važnost vode.

Opća skupština Ujedinjenih naroda je rezolucijom od 22. veljače 1993. g. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan , diljem svijeta , posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, ali i na sve veću ugroženost budući da su zalihe ograničene  a voda je  neophodna je za život.

Pod ovogodišnjim sloganom „PRIRODA ZA VODU istražuju se rješenja koja su dostupna u samoj prirodi i koja nam mogu pomoći u suočavanjima s izazovima suvremenog svijeta 21. stoljeća.

Oštećeni ekosustavi utječu na količinu i kvalitetu vode dostupne za ljudsku potrošnju.

Onečišćenje okoliša i klimatske promjene širom svijeta uzroci su kriza s nestašicom vode. Poplave , suše i onečišćenja vode dodatno pogoršavaju oštećenu vegetaciju, tlo,rijeke i jezera. Našom nebrigom o ekosustavima još više umanjujemo mogućnost osiguranja pitke vode za sve ljude te njihov opstanak i napredovanje.

Rješenja koja nam nudi sama priroda omogućuju nam rješavanje mnogih našh aktualnih problema s vodom i vodoopskrbom, koristeći se pritom suvremenim „zelenim“ tehnologijama i u skladu s „sivom“ infrastrukturom gdje god je to izvedivo.

Sadnjom novih šuma, ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim naplavnim područjima i obnavljnjem močvarnih područja moguće je ponovo uspostavljanje uravnoteženih vodenih ciklusa i poboljšanje ljudskog zdravlja i života.

Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača a prvenstveno šumskog od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.

Novo desetljeće  2018. -  2028. započinje sa programom koji se sastoji od 17 novih globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainble Development Goals . SDGs), a međunjima i  Cilj 6. – osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve, obvezuje svijet da svim ljudima uz zaštitu okoliša i smanjenje onečišćenja osigura siguran pristup pitkoj vodi do 2028. g.

 

Izvor podataka: www.worldwaterday.org