Pirstup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno čl. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN. br. 25/13, 85/15) Vodovod Labin d.o.o. Labin, informacije kojima raspolaže učinit će dostupnim svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi (korisnik ) u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama.Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/2014., NN br. 15/2014.)


Službenik za informiranje:

Igor Verbanac, dipl.iur.

Tel.: 385 52 855 155

E-mail: vodovod-labin@vodovod-labin.hr

Adresa: Slobode 6, 52220 LABIN


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - PDF

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - CSV


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

Dokument Godišnjeg izvješća (objavljen 29.1.2018.)

Dokument Godišnjeg izvješća - CSV (Excel) (objavljen 29.1.2018.)IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU

Dokument Godišnjeg izvješća (objavljen 27.1.2017.)

Dokument Godišnjeg izvješća - CSV (Excel) (objavljen 27.1.2017.)OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU

Natječaj za imenovanje direktora objavljen je u dnevnom listu (Glas Istre) dana 13.06.2016.


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Skupština TD „VODOVOD LABIN" d.o.o. LABIN je na sjednici održanoj 11.07.2016. godine donijela odluku o imenovanju direktora.

Za direktora imenuje se DINO ŠKOPAC, mag.ing.mech. iz Labina, Kapelica 101 F, na vrijeme od četiri (4) godine od dana stupanja na posao odnosno od 01.09.2016. godine.