Povijest tvrtke

Poduzeće kroz povijest

Tvrtka djeluje od 1937. godine kao Ispostava Labin pod KP    "Istarski vodovod" Opatija. 1956. godine kao Pogon Labin pripada KP "Istarski vodovod"  Pazin. U samostalno poduzeće izdvaja se 1961. godine pod nazivom KP "VODOVOD" LABIN. 30. lipnja 1994. godine tadašnja Općina Labin osniva KP "VODOVOD" d.o.o. Labin (društvo s ograničenom odgovornošću). Od 03. studenog 1995. godine Društvo je pod današnjim nazivom VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, te je u vlasništvu Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan koji su ujedno i članovi Skupštine Društva.

Od 01. siječnja 2012. godine Društvo uz djelatnost javne vodoopskrbe obavlja i djelatnost javne odvodnje, a sve prema Zaključcima koje su donijele jedinice lokalne samouprave na temelju čl. 196. i 201. Zakona o vodama (NN br. 153/09). 


Vodoopskrba

Voda se zahvaća sa tri izvora - izvora "Fonte Gaja - Kokoti", izvora "Kožljak" i izvora "Plomin", a po potrebi i sa izvora "Mutvica". Vodovod Labin ima koncesiju i na izvor "Sv. Anton" u dolini rijeke Raše koji za sada nije u eksploataciji. Godišnje se sveukupno isporuči u sustav oko 2.500.000 m³ vode.


Izvor "Fonte Gaja - Kokoti"

Spada u sliv rijeke Raše. Prihranjuje se iz krškog zaleđa.  Izvor "Fonte Gaja" nalazi se s lijeve strane  rijeke Raše na 0,23 metara nadmorske visine udaljen   od samog naselja Raša oko 1,3 km, a izvor "Kokoti" nalazi se na 0,50 metara nadmorske visine za oko 270 metara sjevernije od izvora "Fonte Gaja".

Izvor "Fonte Gaja" kaptiran je 1937. godine, a u eksploataciji je od 1940. godine, dok je izvor "Kokoti" kaptiran 1980. godine i od tada je i u eksploataciji.

Kod pojave velikih kiša postoji mogućnost kratkotrajnih zamućenja vode na izvoru, a za vrijeme većeg sušnog razdoblja moguće je zaslanjenje vode.

Iz izvora se snabdijeva cijelo područje bivše općine Labin, osim Čepića, Kožljaka i Plomina.

Nema potrebe za pročišćavanjem vode već se ona jedino dezinficira plinovitim klorom i UV zračenjem.


Izvor "Kožljak"

Spada u sliv rijeke Boljunčice.

Smješten je na zapadnim obroncima Učke i nalazi se na 277 metara nadmorske visine.

Izvor je kaptiran 1937. godine od kada je i u eksploataciji.

Iz izvora se snabdijeva područje Kožljaka i Čepića, a za vrijeme kad izvor ima veće količine vode snabdijeva i dio Labina.

Nema potrebe za pročišćavanjem vode već se ona jedino dezinficira plinovitim klorom.

Voda ostaje bistra i za vrijeme velikih kiša.


Izvor "Plomin"

Spada u sliv rijeke Boljunčice.

Smješten je u području Plominske gore na 145 metara nadmorske visine.

Izvor je kaptiran 1953. godine od kada je i u eksploataciji.

Iz izvora se snabdijeva vodovodna mreža Plomina do Vidikovca i Brestove, Plomin Luka, te područje Kršana.


Izvor "Mutvica"

Spada u sliv rijeke Raše. Prihranjuje se iz krškog zaleđa.

Nalazi se u dolini rijeke Raše sa njene lijeve strane na 4,92 metara nadmorske visine.

Izvor je kaptiran 2005. godine.

Snabdijeva, kao i izvor "Fonte Gaja - Kokoti", cijelo područje bivše općine Labin, osim Čepića, Kožljaka i Plomina.

Nema potrebe za pročišćavanjem vode već se ona jedino dezinficira plinovitim klorom.

Kod pojave velikih kiša postoji mogućnost kratkotrajnih zamućenja vode na izvoru.


Izvor „Bubić jama“

Spada u sliv rijeke Boljunčice.Nalazi se u zaleđu Plominskog zaljeva udaljena 200 m od korita rijeke Boljunčice.Jama je ljevkastog oblika, dimenzija na površini cca 60 x 40 m i ukupne dubine oko 25 m. Dno je na koti od 15.3 m ispod razine mora, a razine vode u normalnim uvjetima eksploatacije osciliraju u rasponu 0.37 i 7.98 m n.m., s prosjekom od 1.16 m n.m.Od 1969.g. koristi se kao zahvat vode za TE Plomin 1, od 2000.g. i za TE Plomin 2 s prosječnim godišnjim crpljenjem od oko 23 l/s, te najvećim srednjim mjesečnim crpljenjima od 31.3 l/s.Od srpnja 2012. godine je i u eksploataciji Vodovoda Labin d.o.o.Vodovod Labin d.o.o. ima koncesiju na količinu od 30 l/s.Pojavom intenzivnih oborina nakon dugotrajnijih sušnih razdoblja moguća su zaslanjenja vode.

Spada u sliv rijeke Boljunčice.

Nalazi se u zaleđu Plominskog zaljeva udaljena 200 m od korita rijeke Boljunčice.

Jama je ljevkastog oblika, dimenzija na površini cca 60 x 40 m i ukupne dubine oko 25 m. Dno je na koti od 15.3 m ispod razine mora, a razine vode u normalnim uvjetima eksploatacije osciliraju u rasponu 0.37 i 7.98 m n.m., s prosjekom od 1.16 m n.m.

Od 1969.g. koristi se kao zahvat vode za TE Plomin 1, od 2000.g. i za TE Plomin 2 s prosječnim godišnjim crpljenjem od oko 23 l/s, te najvećim srednjim mjesečnim crpljenjima od 31.3 l/s.

Od srpnja 2012. godine je i u eksploataciji Vodovoda Labin d.o.o.Vodovod Labin d.o.o. ima koncesiju na količinu od 30 l/s.

Pojavom intenzivnih oborina nakon dugotrajnijih sušnih razdoblja moguća su zaslanjenja vode.


Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav sastoji se od:

  • približno 400 km vodovodne mreže raznog materijala i profila,
  • 23 vodosprema,
  • 14 prekidnih komora,
  • 7 pumpnih stanica i
  • 8 hidrostanica


Sustavom je pokriveno 98% stanovništva Labinštine (Grad Labin i općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan), te sveukupno ima oko 10.500 priključaka.

Od 1995. godine uveden telemetrijski sustav (sustav daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavom) koji se stalno nadopunjuje, a trenutno se sastoji od:

  • dispečerskog centra (uprava),
  • podcentra (Fonte Gaja) i
  • 7 perifernih stanica