Organi društva

Organi Društva:

- Skupština

- Nadzorni odbor

- Uprava  

   

Skupština Društva

Skupštinu društva čine svi članovi Društva - Grad Labin, te Općine Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:


1. Grad Labin............................54,40%

2. Općina Kršan........................17,52%

3. Općina Raša.........................16,50%

4. Općina Sv. Nedelja ................8,68%

5. Općina Pićan ..........................2,90%


Predsjednik Skupštine je Valter Glavičić, a ostali članovi Skupštine su Glorija Paliska, Gianvlado Klarić, Valdi Runko i Ivan Franković.

   

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora izabrana su iz redova članova Društva, a jednog člana kao predstavnika radnika imenovalo je Radničko vijeće.

1.       Nenad Boršić – predsjednik

2.       Ivica Peričić – zamjenik predsjednika

3.       Danijel Fonović – član

4.       Ivan Vozila – član

5.       Valter Fonović – član


Uprava društva

Jedini član uprave Društva je g. Dino Škopac, direktor Društva, koji tu funkciju vrši od 01. rujna 2004. godine. Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

   

Unutrašnja organizacija Društva

Svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani na način da se obavljaju unutar pet užih organizacijskih dijelova - službi. Radom pojedinih službi rukovode njihovi rukovoditelji.Vezani dokumenti

Tip Naziv Veličina
Godišnje izvješće za 2012. 1521 kB
Plan poslovanja za 2013. 995 kB
1. izmjene plana za 2013. 307 kB
Plan nabava za 2013. 388 kB