O nama

VODOVOD LABIN d.o.o.

Kao Ispostava Labin djeluje od 1937. godine pod KP "Istarski vodovod" Opatija.1956. godine kao Pogon Labin pripada KP "Istarski vodovod" Pazin.

U samostalno poduzeće izdvaja se 1961. godine pod nazivom KP "VODOVOD" LABIN. 30. lipnja 1994. godine tadašnja Općina Labin osniva KP "VODOVOD" d.o.o. Labin(društvo s ograničenom odgovornošću). Od 03. studenog 1995. godine Društvo je pod današnjim nazivom VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, te je u vlasništvu Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan koji su ujedno i članovi Skupštine Društva.


Od 01. siječnja 2012. godine Društvo uz djelatnost javne vodoopskrbe obavlja i djelatnost javne odvodnje, a sve prema Zaključcima koje su donijele jedinice lokalne samouprave na temelju čl. 196. i 201. Zakona o vodama (NN br. 153/09).


PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI

  • Javna vodoopskrba
  • Javna odvodnja
  • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
  • Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
  • Umjeravanje vodomjera
  • Proizvodnja energije za vlastite potrebe