Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

19.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Veljaki, Sošići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.04.2019. od 9:00 - 19.04.2019. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Radovići,Zajci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.04.2019. od 09:00 - 09.04.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Staniševi, Knapići, Diminići, Viškovići, Brovinje

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 3.04.2019. od 10:00 - 3.04.2019. do14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

Uzrok prekida:

Vrijeme: 02.04.2019 od 8:30 - 02.04.2019 od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Vineža (iznad boćališta od br. 216 do br. 306)

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 20.03.19. 09:00h - 20.03.19. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Vrečari, Tomažići i Gorica

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 19.03.19. 09:00h - 19.03.19. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Creska ulica, Rabac

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 18.03.19. 09:00h - 18.03.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Gornji Rabac te slijedeće ulice u Rapcu: Omladinska, Opatijska, Lošinjska i Creska

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 13.03.19. 08:00h - 13.03.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Presike

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.02.2019. od 9:30 - 21.02.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Breg Ivanovci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.02.2019 od 8:30 - 13.02.2019 do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.02.2019 od 8:30 - 12.02.2019 do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Katarina, Placa, Starogradska jezgra, ul. Aldo Negri, ul. Slobode

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 30.01.2019 od 10:00 - 30.01.2019 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)