Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

10.12.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Raša (donja Raša), dio Kapelice, Čepići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.12.2019. od 9:00 - 10.12.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.12.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: donja Raša, dio Kapelice

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.12.2019. od 9:00 - 09.12.2019. od 2:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio Raše (Placa, ul. Lipa)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.11.2019 od 15:30 - 22.11.2019 od 17:30

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: selo Kožljak

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.11.2019 od 9:00 - 22.11.2019 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Radovići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.11.2019. od 10:00 - 21.11.2019. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Letaj

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 20.11.2019. od 10:00 - 20.11.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: škola,vrtić, Placa, Dubrova

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.11.2019. od 9:00 - 19.11.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

14.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Santalezi i Cere

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 14.11.2019 08:30h - 14.11.2019 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

14.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselja Vozilići i Stepčići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 14.11.2019 09:00h - 14.11.2019 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Slobode-Labin

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 07.11.2019. od 12:30 - 07.11.2019. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Šušnjevica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.11.2019. od 09:00 - 06.11.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)