Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

21.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Presike

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.02.2019. od 9:30 - 21.02.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Breg Ivanovci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.02.2019 od 8:30 - 13.02.2019 do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.02.2019 od 8:30 - 12.02.2019 do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Katarina, Placa, Starogradska jezgra, ul. Aldo Negri, ul. Slobode

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 30.01.2019 od 10:00 - 30.01.2019 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.01.2019 od 07:30 - 21.01.2019 od 17:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Oršanići, Cinzibi, do Lukačići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.01.2018. od 9:00 - 17.01.2018. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.12.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Trget, Karla Kranjca, Nove Zgrade

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.12..2018.od 9:00 - 13.12..2018.do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.12.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: LETAJ

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 11.12.2018 OD 09:00 - 11.12.2018 OD 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.11.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca (ulice G. Martinuzzi, Istarska i Rudarska te dio Obale M. Tita)

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 29.11.18. 08:30h - 29.11.18. 12:30h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.11.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Sveti Bortul

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.11.2018. od 09:00 - 22.11.2018. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)