Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

6.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Županići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 06.08.2019 09:00h - 06.08.2019 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio naselja Kature: Ul. Sv. Mikule br. 3,5,7,9.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 26.07.2018.od 08:00 - 26.07.2018.do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Rabac (zona od objekta Istra-Fortuna do objekata oko Sv. Andree)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.07.2019. od 8:30 - 12.07.2019. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio naselja Ružići, dio naselja Plomin

Uzrok prekida:

Vrijeme: 05.07.2019. od 9:00 - 05.07.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Kapelica (kod bivšeg igrališta)

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 21.06.2019 09:00 - 21.06.2019 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Lovranci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.06.2019 09:00 - 21.06.2019 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Eržišće

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.06.2019 od 10:00 - 19.06.2019 od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio naselja Vinež (oko bara Foškica).

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 18.06.2019 od 8:00 - 18.06.2019 do 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Eržišće

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 13.06.2019. od 9:00 - 13.06.2019. do11

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Šušnjevica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.06.2019 od 9:30 - 12.06.2019 od 12:30

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Rabac (zona od objekta Istra-Fortuna do objekata oko Sv. Andree)

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 10.06.19 11:00h - 10.06.19 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Turini, Kunj.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.06.2019. od 9:00 - 06.06.2019. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Ružići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.06.2019. od 9:00 - 06.06.2019. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Mali Golji, Marići, Tomovi, Turini, Kunj.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 04.06.2019. od 9:00 - 04.06.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca-Creska ulica, dio Šumbera i Pićanština.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 03.06.2019.od 9:00 - 03.06.2019.od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Raša, Istarska ulica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 24.05.2019.od 10:00 - 24.05.2019.od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio zelenica oko erste banke

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 24.05.2019.od 09:00 - 24.05.2019.do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Presike

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.05.2019. od 9:00 - 21.05.2019. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)