Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

26.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica K. Kranjca br. 9 i 11 te dio ulice A. Selana (oko Čeve) u Labinu

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 26.10.2020. 09:00h - 26.10.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Istarske,Prilaz Vetva

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.10.2020, od 11:00 - 22.10.2020, od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Sveta Nedelja

Lokacija: Tomažići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.10.2020. od 9:00 - 21.10.2020. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio Istarske ulice

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.10.2020. od 10:00 - 19.10.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Santalezi, Stepančići, Brnjci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.10.2020. od 12:00 - 13.10.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio A Selana, dio Zelenice, dio K.Kranjca

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.10.2020. od 12:00 - 09.10.2020. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Marciljani,Bobki, Most Raša

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 08.10.2020. od 9:00 - 08.10.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca (Kvarnerska ulica)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 07.10.2020. od 9:00 - 07.10.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Stari Grad

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 05.10.2020. od 13:00 - 05.10.2020. do 13:30

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Tupljak, Smilovići, Salakovci, Ripenda Kras

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 01.10.2020. od 9:00 - 01.10.2020. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Boljevići, Lazarići, Veljaki, Čambarelići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 25.09.2020 od 9:00 - 25.09.2020 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Eržišće

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 16.09.2020. od 9:00 - 16.09.2020. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselje Tunarica i autokamp Tunarica

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 11.09.2020. 08:30h - 11.09.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Opatijska ulica (Starci)

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 11.09.2020. 08:30h - 11.09.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Drenje, Ravni, Čepići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.09.2020. od 10:00 - 09.09.2020. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Stari viškovići, Viškovići, Brovinje

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 08.09.2020. od 9:00 - 08.09.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Potpićan

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 03.09.2020. od 10:00 - 03.09.2020. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: dio Blaškovići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 26.08.2020. od 9:00 - 26.08.2020. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Balarini, Benazići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 24.08.2020 od 9:00 - 24.08.2020 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Raše Ul. Mate Balote

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.08.2020. od 16:30 - 21.08.2020. od 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica Slobode

Uzrok prekida: radovi na priključcima

Vrijeme: 13.08.2020. 08:00h - 18.08.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Šušnjevica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.08.2020. 08:30h - 10.08.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica K.Kranjca od br.19 do br. 52

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 07.08.2020. 09:00h - 07.08.2020. 11:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Potpićan, Tupljak i Smilovići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 04.08.2020. 11:00h - 04.08.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Trget i Trgetari

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 03.08.2020. 09:00h - 03.08.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)