Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

19.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Prilaz Vala

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.04.2018 od 11:00 - 19.04.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Streljana

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.04.2018.od 12:00 - 17.04.2018.od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Županići, Salakovci.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.04.2018.od 9:00 - 17.04.2018.od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Čepić, Purgerija

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.04.2018 od 08:30 - 13.04.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice oko Milana

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 11.04.2018.od 9:00 - 11.04.2018.od 12:00

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Nedešćine prma staračkom domu, Jurazini, dio Šumbera(gornji kraj),

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 11.04.2018.od 9:00 - 11.04.2018.od 12:00

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.3.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Štrmca

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.3.18 12:00h - 22.3.18 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.3.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio ind. zone Vinež ( Carel, Bibitec, Vezo Komerc, betonara De Conte).

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 13.03.2018. od 09:00 - 13.03.2018. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.3.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca (Ul. Creska, Jadranska).

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 08.03.2018. od 10:00 - 08.03.2018. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.3.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Štrmac

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 05.03.2018. od 13:00 - 05.03.2018. od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

15.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Istarska ulica i dio ulice Mate Balota

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 16.02.2018. od 09:00 - 16.02.2018. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio ulice K. Kranjca

Uzrok prekida:

Vrijeme: 8.2.17 10:00h - 8.2.17 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio ulice M. Balota

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 8.2.17 10:00h - 8.2.17 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.1.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio Viškovići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 26.01.2018 od 09:00 - 26.01.2018 do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.1.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Breg Ivanovci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.012018. od 09:00 - 22.012018. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)