Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

10.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Šušnjevica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.08.2020. 08:30h - 10.08.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica K.Kranjca od br.19 do br. 52

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 07.08.2020. 09:00h - 07.08.2020. 11:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Potpićan, Tupljak i Smilovići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 04.08.2020. 11:00h - 04.08.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Trget i Trgetari

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 03.08.2020. 09:00h - 03.08.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice

Uzrok prekida:

Vrijeme: 23.07.2020. od 8:30 - 23.07.2020. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Tomažići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.07.2020. od 9:00 - 21.07.2020. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Ul Slobode

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.07.2020.-od 08:00 - 08.08.2020.-od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Krapan

Uzrok prekida:

Vrijeme: 17.07.2020 od 09:00 - 17.07.2020 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Kranjci, Žugaj

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.07.2020 od 13:00 - 10.07.2020 od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Kranjci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 08.07.2020 od 09:00 - 08.07.2020 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Karla Kranjca,Zelenice

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 08.07.2020.od 8:00 - 08.07.2020.od 10:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Eržišće, Lovronci, Marcilnica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 3.7.2020 od 9 :00 - 3.7.2020 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Macarini, Lovronci, Vinež

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 02.07.2020. od 9:00 - 02.07.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Kranjci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 01.07.2020. od 9:00-16:00 - 03.07.2020 od 9:00-16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Lovronci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 01.07.2020. od 9:00 - 01.07.2020. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Kranjci i Žugaj

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 26.06.2020. 09:00h - 26.06.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Kranjci, Žugaj

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 25.06.2020. od 9:00 - 25.06.2020. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Streljana

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 25.06.2020. od 9:00 - 25.06.2020. od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Kranjci, Žugaj

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 24.06.2020 od 9:00 - 24.06.2020 od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Tomažići, Streljana

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 24.06.2020. od 9:00 - 24.06.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Tomažići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.06.2020. od 10:00 - 19.06.2020. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ULl Karla Kranjca,zelenice

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.06.2020.od 9:00 - 17.06.2020.od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

15.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Viktora Cara Emina, Istarskih Narodnjaka

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 15.06.2020. od 8:00 - 15.06.2020. od 8:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Sv. Bortul

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.06.2020. od 8:00 - 12.06.2020. od 10:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio industrijske zone Labin, tvornice: Euronewpack, Bibitek, betonara, Vezo comerc.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.06.2020.od 8:00 - 06.06.2020.od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Vicani, Sv. Bortul

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 02.06.2020.od 09:00 - 02.06.2020.do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Kunj

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 01.06.2020.od 09:00 - 01.06.2020.od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Kunj

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.05.2020. od 9:00 - 12.05.2020. do11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)