Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

13.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Eržišće

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 13.06.2019. od 9:00 - 13.06.2019. do11

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Šušnjevica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.06.2019 od 9:30 - 12.06.2019 od 12:30

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Rabac (zona od objekta Istra-Fortuna do objekata oko Sv. Andree)

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 10.06.19 11:00h - 10.06.19 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Turini, Kunj.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.06.2019. od 9:00 - 06.06.2019. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Ružići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.06.2019. od 9:00 - 06.06.2019. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Mali Golji, Marići, Tomovi, Turini, Kunj.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 04.06.2019. od 9:00 - 04.06.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca-Creska ulica, dio Šumbera i Pićanština.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 03.06.2019.od 9:00 - 03.06.2019.od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Raša, Istarska ulica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 24.05.2019.od 10:00 - 24.05.2019.od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio zelenica oko erste banke

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 24.05.2019.od 09:00 - 24.05.2019.do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Presike

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.05.2019. od 9:00 - 21.05.2019. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca (dio Jadranske, dio Plominske)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.05.2019.od 9:30 - 13.05.2019.od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Rabac (od Primorja do crkvice)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.05.2019 12:00h - 10.05.2019 20:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Rabac (od Primorja do crkvice)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.05.2019 od 12:00 - 09.05.2019 od 20:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.5.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Beneci, Cere

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.05.2019 od 8:30 - 06.05.2019 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Veljaki, Sošići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.04.2019. od 9:00 - 19.04.2019. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Radovići,Zajci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.04.2019. od 09:00 - 09.04.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Staniševi, Knapići, Diminići, Viškovići, Brovinje

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 3.04.2019. od 10:00 - 3.04.2019. do14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

Uzrok prekida:

Vrijeme: 02.04.2019 od 8:30 - 02.04.2019 od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Vineža (iznad boćališta od br. 216 do br. 306)

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 20.03.19. 09:00h - 20.03.19. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Vrečari, Tomažići i Gorica

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 19.03.19. 09:00h - 19.03.19. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Creska ulica, Rabac

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 18.03.19. 09:00h - 18.03.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)