Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

9.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio naselja Presika i Gondolići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 09.08.18. 08:30h - 09.08.18. 10:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: novo naselje Salakovci

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 02.08.18. od 09:00 - 02.08.18. od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Ripenda Kras te rasadnik ''Divas''

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 02.08.18. od 09:00 - 02.08.18. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselje Donadići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 31.07.18. od 09:00 - 31.07.18. od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Breg Salakovci i Salakovci

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 26.07.18. od 08:00 - 26.07.18. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Zartinj, Sv. Bartul, Letajac

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 29.06.2018 od 10:30 - 29.06.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Streljana

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 18.06.2018 od 09:30 - 18.06.2018 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rudarske ulice, Tržnica Labin te OŠ I.L.Ribar Labin

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu

Vrijeme: 12.06.18. 11:00h - 12.06.18. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Drenje, Ravni

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.08.2018. - 06.08.2018.

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselje Čepić Polje te područje od gostione 'Jezero' preme Kožljaku

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu

Vrijeme: 01.06.18. 08:00h - 01.06.18. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Ladenci te dio Vineža (oko 'Kinga')

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu

Vrijeme: 01.06.18. 07:30h - 01.06.18. 19:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Ružići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 25.05.18. 09:00h - 25.05.18. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)