Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

6.2.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Nove Zgrade, Senari dio Zelenica oko socijalnog

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.02.2020. od 9:00 - 06.02.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.1.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio VeGolji

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 31.01.2020. od 9:00 - 31.01.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.1.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Marcilnice, ul. Viktora Cara Emina i Istraskih Narodnjaka te Vinež do Krvove placi i naselje Vinež

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.01.2020 09:00h - 21.01.2020 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.12.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Raša (donja Raša), dio Kapelice, Čepići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.12.2019. od 9:00 - 10.12.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.12.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: donja Raša, dio Kapelice

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.12.2019. od 9:00 - 09.12.2019. od 2:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)