Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

27.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Štrmac, Lazarići, Čambarelići, dioVineža prema Kolčić Bregu

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 27.09.2018. od 09:00 - 27.09.2018. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Štrmca

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 25.09.2018 od 09:00 - 25.09.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Mali Kosi, Veli Kosi

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 20.09.2018 od 09:00 - 20.09.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio naselja Presika i Gondolići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 09.08.18. 08:30h - 09.08.18. 10:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: novo naselje Salakovci

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 02.08.18. od 09:00 - 02.08.18. od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Ripenda Kras te rasadnik ''Divas''

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 02.08.18. od 09:00 - 02.08.18. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselje Donadići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 31.07.18. od 09:00 - 31.07.18. od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Breg Salakovci i Salakovci

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 26.07.18. od 08:00 - 26.07.18. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)