Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

18.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Streljana

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 18.06.2018 od 09:30 - 18.06.2018 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rudarske ulice, Tržnica Labin te OŠ I.L.Ribar Labin

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu

Vrijeme: 12.06.18. 11:00h - 12.06.18. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Drenje, Ravni

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.08.2018. - 06.08.2018.

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselje Čepić Polje te područje od gostione 'Jezero' preme Kožljaku

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu

Vrijeme: 01.06.18. 08:00h - 01.06.18. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Ladenci te dio Vineža (oko 'Kinga')

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu

Vrijeme: 01.06.18. 07:30h - 01.06.18. 19:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Ružići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 25.05.18. 09:00h - 25.05.18. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio naselja Nedešćina te Jurazini i Eržišće

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 11.05.18. 09:00h - 11.05.18. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselja Brovinje i Viškovići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.5.18 09:00h - 10.5.18 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Kraj Drage, Šumber, Pićanština.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 09.05.2018 od 09:00 - 09.05.2018 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Kukurini,Most Pićan

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 02.05.2018 od 09:00 - 02.05.2018 do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Prilaz Vala

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.04.2018 od 11:00 - 19.04.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Streljana

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.04.2018.od 12:00 - 17.04.2018.od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Županići, Salakovci.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.04.2018.od 9:00 - 17.04.2018.od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Čepić, Purgerija

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.04.2018 od 08:30 - 13.04.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice oko Milana

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 11.04.2018.od 9:00 - 11.04.2018.od 12:00

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.4.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Nedešćine prma staračkom domu, Jurazini, dio Šumbera(gornji kraj),

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 11.04.2018.od 9:00 - 11.04.2018.od 12:00

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)