Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

15.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Istarska ulica i dio ulice Mate Balota

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 16.02.2018. od 09:00 - 16.02.2018. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio ulice K. Kranjca

Uzrok prekida:

Vrijeme: 8.2.17 10:00h - 8.2.17 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio ulice M. Balota

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 8.2.17 10:00h - 8.2.17 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.1.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio Viškovići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 26.01.2018 od 09:00 - 26.01.2018 do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.1.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Breg Ivanovci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.012018. od 09:00 - 22.012018. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.1.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: obala M. Tita u Rapcu

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu

Vrijeme: 11.01.18. - 31.01.18.

Zbog radova mogući su povremeni prekidi u opskrbi vodom. Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.12.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: dio naselja Potpićan (ulica Dumbrova)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.12.17. 10:00h - 22.12.17. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.12.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Sv. Mikule 1.

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme: 20.12.2017. od 10:00 - 20.12.2017. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.12.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselja Sv. Bartul i Vicani

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 1.12.17 8:30h - 1.12.17 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rudarske ul. oko OŠ Ivo Lola Ribar

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme: 17.11.2017. od 10:00 - 17.11.2017. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

15.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica Sv. Mikule u Labinu

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 15.11.17. 09:30h - 15.11.17. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

15.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Rabac; Creska i Jadranska ulica

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 15.11.17. 09:00h - 15.11.17. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Presike i Kanfarelići

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme: 10.11.2017. - 17. 11. 2017.

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Vrečari

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.10.2017. 09:00h - 17.10.2017. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: ulica Lipa

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.10.2017. 09:00h - 17.10.2017. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Gornji Labin (uključivo i sve zgrade na Titovom trgu)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 17.10.2017. 09:00h - 17.10.2017. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Starogradska jezgra

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme: 16.10.2017. od 9:30 - 16.10.2017. do 15:00

Uslijed kvarova/radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: dio naselja Blaškovići (od Viskića do Burula - stara cesta Čepić)

Uzrok prekida: Radovi na cjevovodu

Vrijeme: 1.8.2017. 08:00 - 1.8.2017. 15:00

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)