Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

12.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Kunj

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.05.2020. od 9:00 - 12.05.2020. do11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Diminići, Viškovići i Brovinje

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.05.2020. 08:00h - 06.05.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Paradiž

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 05.05.2020.od 11:00 - 05.05.2020.od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Beneci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 05.05.2020. 09:00h - 05.05.2020. 10:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Plomin

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 29.04.2020. od 10:00 - 29.04.2020. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

27.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Ul Slobode ,Škrilca

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 27.04.2020. od 9:00 - 27.04.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio ulice M. Balota u Raši

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 20.04.2020. 09:00h - 20.04.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Marcilnice

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 16.04.2020. od 9:00 - 16.04.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vilete

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 03.04.2020. od 9:30 - 03.04.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Viškovići, Brovinje

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 01.04.2020.od 09:00 - 01.04.2020.do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rabca -ul. Creska, Jadranska

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 19.03.2020. od 09:00 - 19.03.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rabca (Lošinjska, Opatijska, Omladinska, Obala Maršala Tita.)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 16.03.2020. od 10:00 - 16.03.2020. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Rabac

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 12.03.2020. od 9:30 - 12.03.2020. od 13:30

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Vlašići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 03.02.2020. od 9:30 - 03.02.2020. od 12:30

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Vlašići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 02.03.2020. od 9:00 - 02.03.2020. do 2:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)