Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

13.12.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Trget, Karla Kranjca, Nove Zgrade

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 13.12..2018.od 9:00 - 13.12..2018.do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.12.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: LETAJ

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 11.12.2018 OD 09:00 - 11.12.2018 OD 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.11.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca (ulice G. Martinuzzi, Istarska i Rudarska te dio Obale M. Tita)

Uzrok prekida: radovi na vodovodnoj mreži

Vrijeme: 29.11.18. 08:30h - 29.11.18. 12:30h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.11.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Sveti Bortul

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 22.11.2018. od 09:00 - 22.11.2018. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.11.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Potpićan, Tupljak, Sveti Bortul, Županići, Ružići, Pilj, Šumber, Pićanština:

Uzrok prekida:

Vrijeme: 07.11.2018 od 9:00 - 07.11.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

27.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Štrmac, Lazarići, Čambarelići, dioVineža prema Kolčić Bregu

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 27.09.2018. od 09:00 - 27.09.2018. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Štrmca

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 25.09.2018 od 09:00 - 25.09.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Mali Kosi, Veli Kosi

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 20.09.2018 od 09:00 - 20.09.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)