Vodovod Labin | Obavijesti o radovima

10.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Starogradska jezgra

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 10.10.2019. od 09:30 - 10.10.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Ripenda Kras,Dio Plomin Luke

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 04.10.2019 od 9:00-12:00-Ripenda K., Dio Plomin Luke od 10:00-14:00 - 04.10.2019.

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Becići (novi dio), Streljana (Vergilijev uspon)

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 01.10.2019. od 8:00 - 01.10.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

27.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Žiganti, Cvetinčići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 27.09.2019. od 9:00 - 27.09.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Starci

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 26.09.2019. od 9:00 - 26.09.2019. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Nedešćine (oko Šoteti), dio Raše (ul. Liče Faraguna, V. Gortan, dio Istarske) .

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 23.09.2019 od 9:00 - 23.09.2019 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Kapelice oko bivše trgovine, Šumber- gornji kraj, Eržišće, Jurazini.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 20.08.2019 od 09:00 - 20.08.2019 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Županići

Uzrok prekida: radovi na priključku

Vrijeme: 06.08.2019 09:00h - 06.08.2019 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio naselja Kature: Ul. Sv. Mikule br. 3,5,7,9.

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 26.07.2018.od 08:00 - 26.07.2018.do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)