Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

4.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Ružići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 04.10.2019 od 14:00 - 04.10.2019 od 19:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vjekoslava Spinčića

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 04.10.2019 - 04.10.2019 do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice, Kanfarelići, Macarini, Kumini

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 20.09.2019 od 11:00 - 20.09.2019 do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Snašići, Marići, Kunj, Turini, Topid, Letajac, Barbići.

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 10.09.2019 - 10.09.2019 do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Streljana, Stare Kature, Marcilnica

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 09.09.2019. od 10:00 - 09.09.2019. do 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice oko bivše trgovine

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 06.09.2019. od 8:30 - 06.09.2019. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio naselja Šumber (od Balarini prema Butari i Benazići)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 05.09.2019 - 05.09.2019 do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.9.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice oko g. Kogeja

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 03.09.2019 od 12:30 - 03.09.2019 do 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio Kršana oko vrtića, Stanišovi i Knapići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 30.08.2019 - 30.08.2019 do 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

27.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 27.08.2019. od 12:00 - 27.08.2019. do 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 26.08.2019 od 13:00 - 26.08.2019 od 17:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Ružići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 22.082019. od 9:00 - 22.082019. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: istarska ulica

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 12.08.2019 - 12.08.2019 do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Blaškovići, Pustić, Bečići, Zartinj, Sv. Bortul i Letajac

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 31.07.2019 13:30h - 31.07.2019 17:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Sv. Mikule (br. 3 do 11)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 31.07.2019 10:30h - 31.07.2019 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Lazarići, Čambarelići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 25.07.2019. - 25.07.2019. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vinež

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 23.07.2019 od 8:00 - 23.07.2019 od 17:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Vineža oko Doma Riko Milevoj .

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.07.2019. od 8:30 - 18.07.2019. do15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vineža oko Doma Riko Milevoj

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 17.07.2019. od 9:30 - 17.07.2019. do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)