Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

22.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: A.Selana oko Čeve i zgrade 9 i 11 u ulici Karla Kranjca u Labinu

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 22.10.2020 od 9:00 - 22.10.2020 do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio A Selana, oko Čeve

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.10.2020. od 9:00 - 21.10.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Karla Kranjca i dio Zelenice

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 19.10.2020. - 19.10.2020. do 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 16.10.2020 od 15:00 - 16.10.2020 od 20:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselja Junac i Majal

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 13.10.2020. - 14.10.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Veli Golji, ZArtinj, SV. Bartul, Barbići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 12.10.2020 od 10:00 - 12.10.2020 do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Marcilnica, Barbići, Tupljak

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 30.04.2020.od 8:30 - 30.04.2020.od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

28.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Tomažići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 28.09.2020. od 11:00 - 28.09.2020. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Čambarelići

Uzrok prekida:

Vrijeme: 18.09.2020. - 18.09.2020. do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

14.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Potpićan

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 14.09.2020. od 11:00 - 14.09.2020. od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Zatka, Čepići,Nova Vas, Šušnjevica

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 07.09.2020. od 11:00 - 07.09.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.9.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Dio Stare Kature, dio Brgoda, Brovinje

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 02.09.2020. od 9:00 - 02.09.2020. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio ul. Zelenice, Dinka Vitezića

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 31.08.2020. od 10:00 - 31.08.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Ružići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 26.08.2020. od 13:00 - 26.08.2020. od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Dio Čambarelići, dio Blaškovići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 25.08.2020 od 11:00 - 25.08.2020 od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Most Raša

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 24.08.2020 od 12:00 - 24.08.2020 od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Kumini

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.07.2019. - 18.07.2019. od 19:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Brgod, Kumini

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.08.2020 - 18.08.2020. do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice,Krapan

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.08.2020. - 18.08.2020. do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: područje od naselja Čambarelići do vodospreme Potpićan

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 12.08.2020. 09:00h - 12.08.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Boljevići i Vlašići

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 11.08.2020. 12:00h - 11.08.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Blaškovići, Čambarelići i područje 'baraka' u Kršanu

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 11.08.2020. 09:30h - 11.08.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Blaškovići, Čambarelići i područje 'baraka' u Kršanu

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 10.08.2020. 10:00h - 10.08.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Ripenda Kras

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 03.08.2020. 13:00h - 03.08.2020. 16:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 03.08.2020. 09:00h - 03.08.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Županići, Ružići, Šumber, Radovići i cijela Pićanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 31.07.2020. 09:00h - 31.07.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)