Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

30.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Karla Kranjca i dio Rudarske

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 30.03.2020. od 8:30 - 30.03.2020. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 24.03.2020. 09:00h - 24.03.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio naselja Kokoti

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 24.03.2020. 09:00h - 24.03.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica Karla Kranjca te dio ulice Zelenice

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 18.03.2020. 09:30h - 18.03.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Labin-starogradska jezgra, Kunj, Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 10.03.2020. od 9:30 - 10.03.2020. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.2.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Eržišće, Jurazini

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 12.02.2020 od 10:30 - 12.02.2020 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.2.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Plomin

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 05.02.2020 od 9:00 - 05.02.2020 do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.2.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Smolići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 04.02.2020. od 09:00 - 04.02.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.2.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Pulska ulica

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 03.02.2020. od 09:00 - 03.02.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.1.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Pulska ulica, Labin

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 29.01.2020. 10:00h - 29.01.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.1.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Starog grada (Titov trg), dio Pulske ulice (od Peugeota do Lidla)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 24.01.2020. od 9:00 - 24.01.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.1.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Slobode, Maršala Tita, Kvarnerska, Plominska

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 22.01.2020. od 08:30 - 22.01.2020. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.1.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 16.01.2020. od 13:00 - 16.01.2020. od 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)