Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

23.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rabca (Istarska ulica)

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 23.11.2017. od 09:00 - 23.11.2017. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Raša

Lokacija: ul. Liče Faraguna, Vladimir Gortan, dio Istarske

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme: 23.11.2017. od 09:00 - 23.11.2017. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: (Trg, ul. Lipa)

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 16.11.2017./10:00 - 16.11.2017./12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Rabac - Ul. Učka, Medulinska, Raška

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 10.11.2017. - 10.11.2017. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.11.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica Učka, Rabac

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 3.11.17 10:00h - 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Vineža

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 25.10.2017. od 9:00 - 25.10.2017. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Rudarska ulica, Starci i Tonci

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 23.10.17. - 23.10.17. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselja Čepić, Zatka, Kostrčani

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 20.10.17. 13:00h - 20.10.17. 16:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Šumber i Grašići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 18.10.2017. 09:00h - 18.10.2017. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: naselja Most Pićan i Kukurini

Uzrok prekida: radovi na cjevovodu (gradilište kanala Kukurini)

Vrijeme: 18.10.2017. 09:00h - 18.10.2017. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

16.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Kukurini, Most Pićan

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 16.10.2017. - 16.10.2017. do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.10.2017. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Bečići, Zartinj, Letajac, Barbići

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 09.10.2017. od 14:00 - do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2017. Obavijest o povremenom prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Kukurini, Most Pićan

Uzrok prekida: Kvar na cijevovodu

Vrijeme: 31.7.2017. - do 15 sati

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)