Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

11.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Potpićan, Tupljak

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 11.02.2019, od 11:00 - 11.02.2019, do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Kostrečani, Zatka, Čepići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 07.02.2019. od 15:00 - 07.02.2019. od 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Kolčić Breg

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 07.02.19. 12:00h - 07.02.19. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselja Raša i Kokoti

Uzrok prekida: kvar na mreži

Vrijeme: 06.02.19. - 06.02.19. 09:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Ladenci

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 21.01.2019 od 9:00 - 21.01.2019 od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Balarini

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 18.01.19. 10:30h - 18.01.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Šumber i Balarini

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 11.01.19. 09:00h - 11.01.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.1.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: dio naselja Potpićan

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 08.01.19. 09:00h - 08.01.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.12.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica B. Lupetina, Streljana, Nove zgrade i dio Senari

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 05.12.18. - 05.12.18. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)