Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

11.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Boljevići i Vlašići

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 11.08.2020. 12:00h - 11.08.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Blaškovići, Čambarelići i područje 'baraka' u Kršanu

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 11.08.2020. 09:30h - 11.08.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Blaškovići, Čambarelići i područje 'baraka' u Kršanu

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 10.08.2020. 10:00h - 10.08.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Ripenda Kras

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 03.08.2020. 13:00h - 03.08.2020. 16:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.8.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 03.08.2020. 09:00h - 03.08.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Županići, Ružići, Šumber, Radovići i cijela Pićanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 31.07.2020. 09:00h - 31.07.2020. 15:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Salakovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 24.07.2020. 11:30h - 24.07.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

14.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Balarini, Šljivari, Benazići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 14.07.2020.od 09:00 - 14.07.2020.od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.7.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Presike

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 01.07.2020 od :900 - 01.07.2020 od :12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Diminići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 29.05.2020 od 9:00 - 29.05.2020 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Diminići

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 29.05.2020 od 9:00 - 29.05.2020 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselje Diminići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 26.06.2020. 09:00h - 26.06.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Lazarići, Veljaki, Čambarelići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 23.06.2020. od 9:00 - 23.06.2020. do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Salakovci

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 08.06.2020 od 10:00 - 08.06.2020 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.6.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Ružići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 05.06.2020.od 9:00 - 05.06.2020.do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

28.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Diminići, Viškovići, Brovinje, Knapići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 28.05.2020. od 08:00 - 28.05.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Kature, Podlabin

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 21.05.2020. od 14:00 - 21.05.2020. od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Vrećari

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 20.05.2020.od 14:00 - 20.05.2020.do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)