Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

12.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 12.04.19. 10:00h - 12.04.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: V.Golji do Barbići, M.Golji do Kunja, Martinski, Ružići, Šumber, Pićanština.

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 11.04.2019.od 12:30 - 11.04.2019.od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: tržnica i okolica tržnice

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 09.04.2019. od 12:00 - 09.04.2019. odo14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Šumber i Radovići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 03.04.19. - 03.04.19. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

28.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Frančići i Marići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 28.03.19. 09:00h - 28.03.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

14.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselje Trget

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 14.03.19. 09:00h - 14.03.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: dio Pristava prema Burulu

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 26.02.2019. - 26.02.2019. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Potpićan, Tupljak

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 11.02.2019, od 11:00 - 11.02.2019, do 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Kostrečani, Zatka, Čepići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 07.02.2019. od 15:00 - 07.02.2019. od 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

7.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Kolčić Breg

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 07.02.19. 12:00h - 07.02.19. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.2.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselja Raša i Kokoti

Uzrok prekida: kvar na mreži

Vrijeme: 06.02.19. - 06.02.19. 09:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)