Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

19.1.2021. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselje Letaj

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 19.01.2021. - 19.01.2021. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.1.2021. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Presike (brojevi 46, 48, 51)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.01.2021.od 9:00 - 18.01.2021. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

15.1.2021. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Starog Grada (Loža, pjaca San Marco)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 15.01.2021. od 10:00 - 15.01.2021. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.1.2021. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio Trgeta

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 13.01.2020. od 9:00 - 13.01.2020. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

14.12.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: kolodvor, inkubator

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 14.12.2020. od 09:30 - 14.12.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.11.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vilete

Uzrok prekida:

Vrijeme: 20.11.2020. od 8:00 - 20.11.2020. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.11.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vilete,dio Raše(Liče Faraguna,V. Gortana, istarska)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 13.11.2020 od 9:00 - 13.11.2020 do 14:00 9:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.11.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Kapelice na staroj liniji, ulica Sv. Katarine, ul. Sv. Mikule

Uzrok prekida: radovi/kvar

Vrijeme: 10.11.2020 od 9:00 - 10.11.2020 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.11.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio naselja Kature (Ul. Sv. Mikule od br 15 do br. 31) i Osnovna škola Kature

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 06.11.2020. od 08:00 - 06.11.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

4.11.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselje Čepić

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 04.11.2020. 10:30h - 04.11.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: A.Selana oko Čeve i zgrade 9 i 11 u ulici Karla Kranjca u Labinu

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 22.10.2020 od 9:00 - 22.10.2020 do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.10.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio A Selana, oko Čeve

Uzrok prekida: radovi

Vrijeme: 21.10.2020. od 9:00 - 21.10.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)