Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

6.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Titov trg

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 06.06.2019. - 06.06.2019. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 12.04.19. 10:00h - 12.04.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: V.Golji do Barbići, M.Golji do Kunja, Martinski, Ružići, Šumber, Pićanština.

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 11.04.2019.od 12:30 - 11.04.2019.od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: tržnica i okolica tržnice

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 09.04.2019. od 12:00 - 09.04.2019. odo14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.4.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Šumber i Radovići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 03.04.19. - 03.04.19. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

28.3.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Frančići i Marići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 28.03.19. 09:00h - 28.03.19. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)