Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

5.12.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica B. Lupetina, Streljana, Nove zgrade i dio Senari

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 05.12.18. - 05.12.18. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.10.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Presika, Kanfarelići, Vlastelini, Rogočana , Žugaj, Kranjci.

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 01.10.2018 od 11:00 - 01.10.2018 od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Martinski, Ružići, Županići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.09.2018 od 10:00 - 18.09.2018 od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)