Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

12.8.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: istarska ulica

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 12.08.2019 - 12.08.2019 do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Blaškovići, Pustić, Bečići, Zartinj, Sv. Bortul i Letajac

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 31.07.2019 13:30h - 31.07.2019 17:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Sv. Mikule (br. 3 do 11)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 31.07.2019 10:30h - 31.07.2019 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Lazarići, Čambarelići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 25.07.2019. - 25.07.2019. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vinež

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 23.07.2019 od 8:00 - 23.07.2019 od 17:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Vineža oko Doma Riko Milevoj .

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.07.2019. od 8:30 - 18.07.2019. do15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vineža oko Doma Riko Milevoj

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 17.07.2019. od 9:30 - 17.07.2019. do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.7.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Raše oko PS Fonte Gaia

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 10.07.2019. od 09:00 - 10.07.2019. do 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

26.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Streljana

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 26.06.2019. 08:30 - 26.06.2019. 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Ladenci i Kosi

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 24.06.2019 11:30 - 24.06.2019 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.6.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Titov trg

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 06.06.2019. - 06.06.2019. do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)