Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

3.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Ružići, Šumber i cijela Pičanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 03.08.18. od 09:00 - 03.08.18. od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Ružići, Šumber i cijela Pičanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 02.08.18. od 12:00 - 02.08.18. od 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: naselja Tupljak, Krištofići i Smilovići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 30.07.18. od 13:00 - 30.07.18. od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Čekadi i Smolići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 23.07.2018 od 14:00 - 23.07.2018 od 19:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Ružići, Šumber i cijela Pičanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 23.07.2018 od 07:00 - 23.07.2018 od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Koromačno,Sveti Bartul

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 19.07.2018. od 09:00 - 19.07.2018. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

11.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Ružići, šumber, Boljevići, pićanština

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 11.07.2018. od 9:00 - 11.07.2018. od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Breg Salakovci i Salakovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 21.06.2018 od 09:00 - 21.06.2018 od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Kukurini, M. Pićan, Benazići, Žudigi, Bolobani

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 13.06.2018 - 13.06.2018 do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.6.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Salakovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 01.06.18. 09:00h - 01.06.18. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Nova Vas, Šušnjevica, Čepići,

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 23.05.2018. od 13:00 - 23.05.2018. do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.5.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: V. Golji, Sv. Bartul, Bečići, Zartinj, Letajac, Barbići.

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 23.05.2018.od 09:00 - 23.05.2018.do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)