Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

19.3.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Crni, Drenje, Ravni

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 20.03.2018 od 07:00 - 20.03.2018 do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.3.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Ružići, Šumber, Radovići, Pićanština

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 19.3.2018 od 11:00 - 19.3.2018 do 17:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

13.3.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Vrećari

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 13.03.2018. od 13:00 - 13.03.2018. od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

27.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: naselje Čepić

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 27.2.18. 07:00h - 27.2.18. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio naselja Kapelica i Krapan

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 19.02.2018. od 14:00 - 19.02.2018. do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Dio naselja Rabac: (ul.Raška, Medulinska, Učka).

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 05.02.2018. od 09:00 - 05.02.2018. od 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

1.2.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Ružići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme: 01.02.2018. od 10:00 - 01.02.2018. od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)