Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

1.10.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Presika, Kanfarelići, Vlastelini, Rogočana , Žugaj, Kranjci.

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 01.10.2018 od 11:00 - 01.10.2018 od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Martinski, Ružići, Županići, Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 18.09.2018 od 10:00 - 18.09.2018 od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.9.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Paradiž, Kapelica, Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 06.09.2018 od 9:00 - 06.09.2018 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

31.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: Šušnjevica. Čepići, Nova Vas, Kostrečani, Zatka

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 31.08.2018. - 31.08.2018. do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

29.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Salakovci

Uzrok prekida:

Vrijeme: 29.08.2018 od 12:00 - 29.08.2018 od 14:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

27.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Šumber, Radovići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 27.08.2018 - 27.08.2018

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

27.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Barbića

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 27.08.2018 od 09:00 - 27.08.2018 do 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Vinež

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 24.08.18 14:00h - 24.08.18 18:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

3.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Ružići, Šumber i cijela Pičanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 03.08.18. od 09:00 - 03.08.18. od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

2.8.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Ružići, Šumber i cijela Pičanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 02.08.18. od 12:00 - 02.08.18. od 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: naselja Tupljak, Krištofići i Smilovići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 30.07.18. od 13:00 - 30.07.18. od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Čekadi i Smolići

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 23.07.2018 od 14:00 - 23.07.2018 od 19:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Ružići, Šumber i cijela Pičanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 23.07.2018 od 07:00 - 23.07.2018 od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

19.7.2018. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Koromačno,Sveti Bartul

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 19.07.2018. od 09:00 - 19.07.2018. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)