Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

28.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Diminići, Viškovići, Brovinje, Knapići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 28.05.2020. od 08:00 - 28.05.2020. od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Kature, Podlabin

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 21.05.2020. od 14:00 - 21.05.2020. od 16:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

20.5.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Vrećari

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 20.05.2020.od 14:00 - 20.05.2020.do 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Kršan

Lokacija: NoVa Vas ,Šušnjevica, Čepići

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 30.04.2020.od 12:30 - 30.04.2020.do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Dubrova

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 24.04.2020. 09:00h - 24.04.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: područje Šumbera i cijela Pićanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 24.04.2020. 09:00h - 24.04.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Dubrova

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 23.04.2020. 09:00h - 23.04.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

23.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: Tupljak i Smilovići

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 23.04.2020. 09:00h - 23.04.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

22.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselje Dubrova i dio Vrečari

Uzrok prekida: kvar na cjevovodu

Vrijeme: 22.04.2020. 09:00h - 22.04.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

21.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Pićan

Lokacija: područje Šumbera i cijela Pićanština

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 21.04.2020. 10:00h - 21.04.2020. 14:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

17.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: dio Nedešćine oko crkve

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 17.04.2020. 9:00 - 17.04.2020. 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

9.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio Titove ulice u Raši

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 09.04.2020. 08:30h - 09.04.2020. 11:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

8.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: naselje Sv. Bortul te dio naselja Zartinj

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 08.04.2020. 10:00h - 08.04.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.4.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Paradiž

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 06.04.2020. 15:00h - 06.04.2020. 18:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

30.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ul. Karla Kranjca i dio Rudarske

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 30.03.2020. od 8:30 - 30.03.2020. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 24.03.2020. 09:00h - 24.03.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: dio naselja Kokoti

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 24.03.2020. 09:00h - 24.03.2020. 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

18.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: ulica Karla Kranjca te dio ulice Zelenice

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 18.03.2020. 09:30h - 18.03.2020. 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

10.3.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Labin-starogradska jezgra, Kunj, Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 10.03.2020. od 9:30 - 10.03.2020. od 13:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)