Vodovod Labin | Obavijesti o kvarovima

16.1.2020. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Šumber, Pićanština

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 16.01.2020. od 13:00 - 16.01.2020. od 18:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

12.12.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom - slab pritisak

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselja Marcilnica, Stare Kature i Streljana

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 12.12.2019 11:00h - 12.12.2019 16:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

6.12.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Breg Ivanovci

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 06.12.2019 09:00h - 06.12.2019 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

5.12.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: naselja Ružići, Šumber, Radovići i cijela Pićanština

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 05.12.2019 07:00h - 05.12.2019 13:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

14.11.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: naselje Streljana

Uzrok prekida: kvar na cjevovovdu

Vrijeme: 14.11.2019 09:00h - 14.11.2019 12:00h

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

28.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Trget

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 28.10.2019 od 9:00 - 28.10.2019 od 12:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Zelenice, dio Antona Selana , dio Karla Kranjca

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 25.10.2019 od 11:00 - 25.10.2019 do 11:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

25.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rudarske ulice oko pekare Arena, dio Vineža oko Foškice-smanjen pritisak vode

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 25.10.2019 od 09:00 - 25.10.2019 od 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

24.10.2019. Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: dio Rapca-(Medulinska ul.)

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme: 24.10.2019. - 24.10.2019. do 15:00

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.

Dežurni telefoni

091/1855-163 (od 07:00 do 22:00)
091/1855-164 (od 22:00 do 07:00)
052/874-311 (od 22:00 do 07:00)