Ulaganje u budućnost

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

NAZIV PROJEKTA: “ Zamjena postojećeg tradicionalnog načina dezinfekcije sa novim dezinfekcijskim rješenjima bez uporabe elementarnog klora“

KORISNIK: Vodovod Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Vodovod Labin d.o.o. realizira projekt zamjene postojećeg načina dezinfekcije vode za ljudsku potrošnju sa novim dezinfekcijskim rješenjima koja proizvode dezinficijens na mjestu uporabe (in situ), a sve u suradnji sa posredničkim tijelima  Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede. Cilj projekta je zamijeniti konvencionalni sustav dezinfekcije sa pouzdanijim sustavom koji pruža dobrobit za sve potrošače na distributivnom sustavu.

Ukupna vrijednost projekta: 2.801.733,00 kn

Sredstva Europske Unije : 2.381.473,05 kn

Razdoblje provedbe projekta: od svibnja do rujna 2016. godine.

 

Kontakt osoba za više informacija:

 

Tina Paić, dipl.ing.bioteh.                                                           Dino Škopac, mag.ing.mech.

 

Rukovoditelj službe za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode                        direktor

 

   Tel.: 052/884-270                                                                                                    Mob: 091/2855-165

 

    Mob: 099/2615852                                                                                                   Tel.:052/884-261

 

    E-mail: tina.paic@vodovod-labin.hr                                                      E-mail: dino.skopac@vodovod-labin.hr

 

posrednickatijela                  

LINKOVI:

www.strukturnifondovi.hr

www.opzo.hr