OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA OD 20-12-2019

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – RUKOVALAC PUMPI – između kandidata prijavljenih na natječaj odabran je kandidat:

ROBI BURŠIĆ, Raša, Most Raša 9

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja.“

 


                                                                                                                                                                                                                                                           VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN