OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

„Nakon provedenog postupka javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – ELEKTRIČAR II PUMPNIH POSTROJENJA – između kandidata prijavljenih na natječaj odabran je kandidat:

NINO NAČINOVIĆ – KRŠAN, Čepić, Purgarija 30

Svi kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 (osam) dana od dana objave rezultata javnog natječaja.“

 

                                                                                                                                                                                                                                                           VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN