Izvještaji laboratorija

Izvještaji laboratorija službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Odjel  - laboratorij službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode provodi ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i kontrolu tehnološkog procesa dezinfekcije na vodoopskrbnom području grada Labina te općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan u skladu sa zakonskom regulativom – Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13;N.N.64/15 i N.N.104/17) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. 125/17).

Programom ispitivanja obuhvaćene su:

o   prirodne vode izvorišta : KOŽLJAK, PLOMIN, FONTE GAJA, KOKOTI , MUTVICA i Sv. ANTON

o   dezinficirane vode u vodoopskrbnim objektima  - vodospremama: KATUN, PLOMIN, BREG, RAŠA, VIDIKOVAC, POTPIĆAN, DRAGA, RABAC, PRESIKA, KOROMAČNO, CRNI, BARČICA, ŠKRKONI, MARINAI , MARINA II,

BAĆI

o   dezinficirane vode u vodovodnoj mreži: PLOMIN, ČEPIĆ, POTPIĆAN, LABIN, RABAC, RAŠA, KOROMAČNO, RAVNI, MALI KOSI, GOLOGORIČKI DOL

o   dezinficirane vode na ostalim mjernim mjestima prema ukazanoj potrebi

Učestalost uzimanja uzoraka vode za interna ispitivanja i kontrolna mjesta određena su godišnjim planom uzorkovanja i analiza i usklađena su sa načelima HACCP  sustava (sustavom upravljanja rizicima i krizom) potvrđene certifikacijom Bureau Veritas Croatia.

Analizom uzoraka vode obuhvaćena su određivanja:

o   indikatorskih parametara: temperatura, mutnoća, vodljivost, koncentracija vodikovih iona, utrošakKMnO4, slobodni rezidualni klor, amonij,fosfati,kalcij,kalij,kloridi,magnezij,natrij,sulfati,željezo,broj kolonija na 220 C ,broj kolonija na 360 C, ukupni koliformi, Pseudomonas aeruginosa

o   kemijskih parametara: nitrati, nitriti ,fluoridi, klorit, klorat

o   mikrobioloških parametara: E. coli, Enterokoki,Clostridium perfringens

 

Osim internih ispitivanja, zdravstvena ispravnost isporučene vode ispituje se i u ovlaštenim laboratorijima Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Županije istarske propisanim monitoringom izvorišta te redovnim i revizijskim monitoringom vode za ljudsku potrošnju.


Služba pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Odjel: laboratorij

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodospremama i vodoopskrbnoj mreži

 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2019. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2018. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2017. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2016. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2015. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2014. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2013. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2012. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2011. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2010. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2009. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2008. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2007. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2006. godinu