Izvještaji laboratorija

Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode


Služba za kontrolu kvalitete vode - laboratorija Vodovoda Labin, vrši nadzor i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na vodoopskrbnom području grada Labina, te Općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan.

Program ispitivanja obuhvaća ispitivanje kvalitete prirodne izvorske vode na izvorištima i ispitivanje zdravstvene ispravnosti dezinficirane vode u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži, te kontrolu dezinfekcije.

Nadzor odnosno ispitivanje se vrši uzimanjem uzoraka vode na propisani način u svrhu laboratorijske analize:

 • za prirodne vode na području izvorišta FONTE GAJA , KOKOTI, KOŽLJAK ,PLOMIN, Sv.ANTON i MUTVICA
 • za klorirane (dezinficirane) vode u vodospremama KATUN, PLOMIN, BREG , RAŠA, VIDIKOVAC, POTPIĆAN, DRAGA, RABAC, PRESIKA, BARČICA, ŠKROKONI, MARINA II ,MARINA I, BAĆI i KOROMAČNO te u razvodnoj mreži PLOMIN, ČEPIĆ, POTPIĆAN, LABIN, RABAC, RAŠA, RAVNI, MALI KOSI, GOLOGORIČKI DOL i  KOROMAČNO i na ostalim mjernim mjestima prema ukazanoj potrebi

Analize vode za ljudsku potrošnju (dezinficirana voda) podrazumijevaju određivanje fizikalno - kemijskih, mikrobioloških i drugih parametara radi utvrđivanja njene zdravstvene ispravnosti, tj obuhvaćaju slijedeća određivanja:

 • indikatorski parametri: temperaturu, mutnoću, vodljivost, koncentracija vodikovih iona, utrošak KMnO4, slobodni klor, amonij, fosfati, kalcij, kalij, kloridi, magnezij, natrij, sulfati, željezo, broj kolonija na 220C, broj kolonija na 370C, ukupni koliformi
 • kemijski parametri: nitrati, nitriti, fluoridi, klorit, klorat
 • mikrobiološki parametri: E. coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens

Program ispitivanja reguliran je Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013) , (NN 141/2013) i (NN 128/2015)
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2018. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2017. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2016. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2015. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2014. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2013. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2012. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2011. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2010. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2009. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2008. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2007. godinu
 • Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2006. godinu